„Przyrząd ten jest prawdopodobnie najpoważniejszą zabawką lub najzabawniejszą poważną rzeczą z jaką Państwo spotkali się do tej pory”

dr György Egely – twórca miernika witalności Egely Wheel ®

Fragmenty tekstu z instrukcji obsługi miernika

A jednak porusza mózg …
Zjawisko to czyli zjawisko obrotu lub ruchu przedmiotów nie jest opisane w żadnych książkach czy czasopismach fizycznych. Niektórzy przypuszczają, że efekt ten można sprowadzić do znanych już zjawisk fizycznych, lecz na ogół podejrzewa się ruch cieplny jako jego przyczynę. Dokładne i intensywne badania pokazały jednoznacznie, że tego zjawiska nie może powodować ani elektryczny, ani magnetyczny, ani też termiczny wpływ otoczenia. Dobrze widzą to ci, u których wartość VQ przekracza 200%. Nawet jeśli nałożą rękawiczki, to i tak wystąpi to zjawisko… Jasne jest, że znane do tej pory oddziaływania, jak na przykład elektromagnetyzm czy grawitacja nie mogą w obecnie znanych formach powodować tego zjawiska. Wielu myśli w ten sposób – jeżeli czegoś nie można opisać przy pomocy znanych zjawisk, to nie istnieje. Przyroda jednak nie w ten sposób funkcjonuje, nie środowisko uczonych decyduje o tym co jest dozwolone a co nie w przyrodzie. W przyrodzie wszystko jest naturalne, nawet takie zjawiska, które dla ludzkiego umysłu wydają się nienaturalne. Nie zapominajmy nawet przez chwilę, że w tym przypadku mamy do czynienia z najbardziej skomplikowaną strukturą materii. Badamy ciekawy produkt ludzkiego umysłu, ludzkiej wiedzy, który jest czymś więcej niż tylko kuriozum. Ponieważ istnieje do tej pory nie odgadnięty i nieznany obszar ludzkiego umysłu, nie można się dziwić że spotykamy się z nowymi, lub jeśli kto woli, ze starymi niezbadanymi sekretami. Można tylko wierzyć że w ciągu kilku lat intensywnej pracy i przy odpowiednich technicznych możliwościach będziemy potrafili sztucznie otrzymać ten dziwny rodzaj energii. Badania i poszukiwanie rozwiązywania trzeba rozpocząć gdzieś w strukturze przestrzeni i czasu. Dzisiaj wielu ludzi przypuszcza, że świat wokół nas jest praktycznie pusty i jeśli z danej objętości usuniemy materię, na przykład gdy pompujemy powietrze i oziębimy tą przestrzeń do bardzo niskiej temperatury, wtedy otrzymamy całkowicie pustą przestrzeń. Rzeczywistość fizyczna jest jednak inna, to co uważamy za nicość próżni jest środowiskiem zawierającym bardzo gęstą i olbrzymią energię…


Wyjaśnienie wartości mierzonych miernikiem witalności

maksymalna liczba obrotów na minutę poziom VQ wartość(%) kolor dźwięk
0-2 bardzo niska, bezwzględnie należy poprawić 0-30 czerwony głęboki
2-4 niska witalność, warto poprawić 30-60 czerwony głęboki
4-5 jeszcze poniżej średniej 60-100 czerwony głęboki
6 średnia wartość 100 żółty głęboki
6-12 dobra witalność 100-200 żółty głęboki
13-24 wspaniała witalność, wystrzałowa forma powyżej200 zielony wysoki
powyżej 24 – na tym przyrządzie niemierzalne wspaniałe możliwości powyżej 400 zielony wysoki